Akıllı Şehir Nedir? Akıllı Şehir Nasıl Oluşturulur?

İçerikler

Finans & Girişimcilik

Akıllı Şehir Nedir? Akıllı Şehir Nasıl Oluşturulur?


Temiz bir çevre, kolay ulaşım, gelişmiş altyapı gibi pek çok unsur, şehirlerdeki yaşamın kalitesini etkiler. Şehir planlamasında da tüm bu unsurlar dikkate alınarak iyileştirmeler yapılır. Bu iyileştirmelere teknolojik gelişmelerin de eklenmesiyle çözüm odaklı sistemlere sahip akıllı şehirler ortaya çıkmış durumda.

Akıllı şehir kavramı, şehirleşmeye yeni bakış açıları getirdiği gibi sürdürülebilir bir yaşam için uygulamaların hayata geçirilmesine de katkı sağlıyor. Ancak son yıllarda popüler hale gelen bu kavram, “Bir şehrin akıllı şehir olması için neler yapılması gereklidir?” ve “ Türkiye’de akıllı kentler var mıdır?” gibi soruları da beraberinde getiriyor. O halde tüm bu soruların cevaplarını ve akıllı kentler hakkında tüm merak edilenleri birlikte inceleyelim.

Akıllı Şehir Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluşturduğu 2020-2023 Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda akıllı şehir, “Paydaşlar arası işbirliği ile geliştirilen yeni ve birlikte çalışabilir teknolojilerin veri ve uzmanlığa dayalı olarak gelecek öngörüleri ile beklenti ve problemleri karşıladığını güvence altına alan çözümlerin üretildiği şehirleşme.” olarak tanımlanır. Daha kısa bir ifadeyle akıllı kentleri, teknolojik gelişmelerle şehirleşme unsurlarının entegre edilmesi sayesinde daha yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanları yaratmak olarak açıklayabiliriz.

Yapılardan ulaşıma, alt yapıdan çevreye kadar bir şehri oluşturan pek çok unsur bulunur. Akıllı şehirleşme de aslında tüm bu unsurların birbiriyle bağlantılı olduğu bilinciyle insan yaşamını kolaylaştırıcı sistemleri kullanarak planlamalar yapmayı gerektirir. Hem şu anki yaşam kalitesi hem de gelecek nesiller dikkate alınarak şehir düzenlemeleri ile akıllı kentlerin gelişimine katkı sağlanır.

Akıllı Şehir Uygulamaları Ne Zaman Başlamıştır?

Akıllı şehir, son yıllarda daha çok kullanılan bir kavram olsa da aslında şehirleşme ve teknolojinin birleşimi fikrinden doğup sürekli gelişen bir yaklaşım. Bugünün ihtiyaçlarına yönelik fiziksel, sosyal ve teknolojik tabanlı şehir planlamaları yapılsa da geçmişten günümüze şehirleşmede farklı yaklaşımların olduğu ve bu yaklaşımların akıllı şehir kavramını geliştirdiği görülür. 

Akıllı şehirleşme fikrinin gelişimine; dijital şehir, bilgi şehri, kablolu şehir, siber şehir gibi değişen teknolojilerle ortaya çıkan yaklaşımların katkıları bulunur. Tüm bu yaklaşımlar, farklı noktalarda şehirleşme planlarını inceler. Hepsinin ortak noktası ise kent hayatının yaşanabilir bir şekilde geliştirilmesidir. Ayrıca gelişim için farklı ihtiyaçlara çözüm sunan sistemlerden yararlanılması gerekliliği üzerinde durulur. Akıllı şehir uygulamaları da bu farklı bakış açılarının birleştiği, teknoloji tabanlı ve sosyoekonomik açıdan gelişim odaklı çok yönlü çözümler bütünüdür.

Dünyanın farklı noktalarında akıllı kent uygulamaları ile karşılaşmak mümkündür. Ancak dünyada ilk kez akıllı şehirleşme planları geliştiren ve akıllı kent olarak tanımlanan şehir olarak Singapur öne çıkar.

Akıllı Şehirler Nasıl Oluşturulur?

Şehir planlamasında akıllı kentleşmenin uygulanması için teknolojik gelişmeler dikkate alınmalıdır. Ancak teknolojinin şehirdeki sistemlere entegre edilmesi, akıllı kentler yaratmak için tek başına yeterli çözüm değildir. Bu entegrasyonun şehrin tüm varlıkları korunarak bütüncül bir politika ile gerçekleştirilmesi gerekir.

Şehrin akıllanması fikri ile atılan her bir adımda, şehrin tüm dinamikleri dikkate alınması ve şehirdeki yaşamın refahını artırmaya yönelik iyileştirmelerin yapılması önemlidir. Böylelikle yapılan iyileştirme ve geliştirmeler sürdürülebilir olur. Bunun için de akıllı şehir bileşenleri ve bu bileşenlerin birbiriyle olan etkileşimleri dikkate alınmalıdır. Peki, akıllı kentleri oluşturan bu bileşenler nelerdir?

Türkiye Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda akıllı şehir bileşenleri, yönetim ve uygulama başlıklarında ele alınır. Yönetim aşamasında; strateji, politika, hizmet ve iş yönetiminde bütüncül ve sürdürülebilir bir bilinçle uygulama planlarının yapılması gerekliliği üzerinde durulur.

Akıllı kentler oluşturmak için yönetim kademesinde planlar yapılsa da asıl önemli olan, eylem planlarının hayata geçirilirken şehirde yaşayanların refahının sağlanması ve bunun için çok yönlü çözümler ile iyileştirmeler yapılmasıdır. Bu nedenle uygulama aşamasında bütüncül bir anlayış için 16 bileşen belirlenmiş durumda. Akıllı sistemlerle geliştirmelerin yapılacağı bileşenler ise şunlardır:

⦁ Çevre

⦁ Güvenlik

⦁ İnsan

⦁ Yapılar

⦁ Yönetişim

⦁ Ekonomi

⦁ Mekan yönetimi

⦁ Sağlık

⦁ Bilgi teknolojileri

⦁ Ulaşım

⦁ Enerji

⦁ İletişim teknolojileri

⦁ Bilgi güvenliği

⦁ Altyapı

⦁ Afet ve acil durum yönetimi

⦁ Coğrafi bilgi sistemleri 

Kısacası akıllı kentler oluşturmak için sadece teknolojinin şehir planlarına dahil edilmesi değil, her bir bileşenin etkileşimi dikkate alınarak geliştirmelerin yapılması gerekir. Planlamadan uygulamaya kadar bir akıllı şehir oluşturmak, yaşanabilir şehir yaratmak ve şehrin geleceğini düşünerek çözümler üretmektir.