N Kolay Dünyası Kredi Yatırım Kartlar Ödemeler Kampanyalar Blog

Yatırım Fonları ile Nasıl Daha Çok Kazanırım?

Fon

Ulaşmakta zorlandığın birçok yerli, yabancı menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarına kolayca ulaşırsın.

Fon

Çeşitli varlık gruplarına yatırım yapabilme özelliğiyle farklı seçenekler sunan fonlar arasında sana en uygun olana yatırım yaparsın.

Fon

Fon valörlerine uygun olarak, işlemiş gelirinle birlikte istediğin kadarını, istediğin anda paraya çevirebilirsin.

Fon

Oluşturulan büyük portföyler sayesinde riskini dağıtırken, bu portföylere sunulan fırsatlardan faydalanırsın.

Fon

Aktif yönetim ile fırsatlar doğuran ve piyasaları yakından takip eden portföy yöneticileri, fonları senin için yönetir.

Nasıl Fon Alırım?

N Kolaylıyım
N Kolaylı Değilim
Fon

Kısa formu doldur, dijital sözleşmeleri onayla, kurye adresine gelsin

Fon

Açılan hesabına değerlendirmek istediğin tutarı yatır

Fon

Hemen kazanmaya başla

Fonlarımız ile Tanış!

NKL
Fon

Nakdini verimli şekilde yönetirken aynı gün alım atım avantajıyla likit imkânı yakala!

BUL
Fon

İnşaat sektöründe ve inşaat sektörünün alt ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına yatırım imkanı yakala!

ONN
Fon

Piyasalarda yaşanan gelişmeleri doğru analiz ederek, fırsatları etkin şekilde değerlendiren fon ile TL bazında mutlak getiri hedefle.

ESG
Fon

TL bazında enflasyon ve mevduat getirisi üzerinde bir performansı hedefleyen fonun yatırımcısı olarak, daha yeşil bir Dünya’nın destekçisi ol.

ONE

Yüksek getiri potansiyeli olan şirketlere yatırım yapan ve aktif yönetilen ONE fon ile BIST’e yatırım yap!

CIN

Uzakdoğu ve Asya ülkelerinin büyüme potansiyelinden faydalanma fırsatı yakala, birikimlerini değerlendir!

ASJ
Fon

Hisse senedinde pozisyon alarak, bilançosu kuvvetli, getiri potansiyeli yüksek hisse senetlerine yatırım yap.

MMH
Fon

BIST’in piyasa değeri en yüksek ilk 30 hisse senedinin potansiyeline yatırım yap, değerlendikçe kazan.

MKG
Fon

Altına rahatça yatırım yaparak, hem tasarruf edip hem de kazanç elde etmek istersen fonun yatırımcıları arasına katıl.

MPS
Fon

Aktif Portföy Yönetimi ile cazip getiriler hedefleyen fona yatırım yaparak, hisse senedi piyasalarının fırsatlarından faydalan.

EYT
Fon

Fon dünyasının yüksek getirili fonlarına yatırım yap, emekliliğinde rahat et!

MJG
Fon

Gümüş fonuna yatırım yap, Gümüş piyasalarındaki fiyat değişimlerinden kazanç elde etmeye başla.

MJB
Fon

Yapay Zeka desteği ile seçilen yabancı Borsa Yatırım Fonları ile, USD/TL kuru hareketi paralelinde getiri hedefle.

MTS
Fon

Yapay zekâ desteğiyle, Tarım, Tarım emtia, Sürdürülebilirlik temalı enstrümanlara ve yurtdışı piyasalara profesyonel fon yönetimi ile yatırım yapma imkanı yakala.

IDL
Fon

Kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan fonun yatırımcısı ol, gelir elde ederken, anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm üret.

DOL

USD birikimlerini vade beklemeden değerlendir, hep kazan!

MJL
Fon

Avro cinsi varlık ve işlemlere yatırım yapan fon ile döviz bazında getiri sağla.

MPN
Fon

Etkin zamanlama ve vade tercihleri ile seçilen Eurobond’ların sağladığı USD bazındaki getiri potansiyelinden yararlan.

MPD
Fon

Yurtdışında ve Türkiye’de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak dolar bazında getiri sağla!

CPU
Fon

Geleceğe yön veren yerli ve global teknoloji şirketlerine yatırım yapabilme imkanı yakala!

GPT

Birikimlerini küresel yapay zeka ve robotik teknolojiler sektöründe değerlendir!

MPF
Fon

Hem faiz hassasiyetine uygun olan hem de anlık nakit ihtiyacına çözüm üreten para piyasası fonlarına yatırım yap.

MPK
Fon

Faiz hassasiyetine uygun borçlanma araçları getirileri için fonun yatırımcılarından biri ol.

Fon Bültenleri

Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım fonu nedir?

Portföy geniş anlamıyla bir kişinin ya da kuruluşun sahip olduğu varlıkların tümünü ifade ettiği göz önüne alınarak, Yatırım Fonları halktan topladıkları paralar karşılığı, sermaye piyasası araçlarından ve kıymetli madenlerden oluşan portföyleri yönetirler. Her bir yatırımcı fonun sahip olduğu portföyün bir kısmını temsil eden katılma payını alarak fon portföyüne ortak olurlar.

Yatırım fonları cazip getiri potansiyelleri ve çeşitli varlık gruplarına yatırım yapabilme özellikleri ile farklı seçenekler sunar. Fon sahip olduğu menkul kıymetlerden kar payı ve/veya faiz geliri elde eder. Fon sahip olduğu menkul kıymetlerin fiyat artışını değerlendirir. Fon elde ettiği bütün bu gelirini fon portföy değerine yansıtır.

Nasıl nitelikli yatırımcı olurum?

Nitelikli yatırımcı tanımı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından III.39.I sayılı mevzuatında belirlenmiş olup mevzuatta belirlenen şartları sağlıyorsan, Nitelikli Yatırımcı Beyan Formu’nu imzalayarak işlemlerine devam edebilirsin.

Yatırım fonlarının avantajları nelerdir?

 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetimi ve gözetimi, 
 • Profesyonel ve güvenilir yönetim,
 • Yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi ile riskin dağıtılması, 
 • Bireysel yatırımcıların ulaşmakta zorlandığı birçok yerli, yabancı menkul kıymet, sermaye piyasası enstrümanlarına kolaylıkla yatırım yapabilme imkanı sunması, 
 • Küçük tasarruflarla temin edilemeyecek kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlaması,
 • İnançlı mülkiyet esası, 
 • Fon mal varlığının korunması, 
 • (Fon tüzel kişilik sahibi olmamakla beraber fonun mal varlığı kurucudan ayrıdır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, fon malvarlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü kişiler tarafından haczedilemez. Yani fon malvarlığının korunması kanun ile güvence altına alınmıştır.) 
 • Dilenen miktarda, istenildiği anda nakde çevirebilmesi, vadesinin bulunmaması,
 • Kupon, faiz ve temettü tahsili gibi işlemler fon yönetimce yapılacağından,  zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemlerden korunma sağlaması,  
 • Portföye büyük montanlı alım satımlar nedeniyle zaman ve para tasarrufu sağlaması,
 • Hisse senedi yoğun fonlarda bulunan %0 stopaj uygulaması

Yatırım fonuna yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli?

 • Risk düzeyi
 • Geçmiş performans
 • Gider oranları

Öğrenilmesi Gerekenler:

 • Yatırım fonu katılma payına yatırım yapmayı planlayan tasarruf sahipleri aşağıdaki konularda yeterli bilgi edinmelidir.
 • Fonun kurucusu ve bu kurucunun yönettiği fonların türü,
 • Fonun portföyünü yöneten portföy yöneticisi,
 • Fonun en yakın tarihli portföy bileşimi ve stratejisi,
 • Fonun yönetim ücreti oranı ve fon toplam gider oranı,
 • Kurucunun fonlarının geçmiş dönemlerdeki performansı ve diğer fonlara göre başarı durumu,
 • Fon katılma paylarının alınıp satılabileceği yerler, işlem saatleri ve alım satım şartları,
 • Giriş –çıkış komisyonu olup olmadığı

Fon katılma payı nedir?

Yatırım fonlarındaki katılma paylarını, şirketlerin ortaklık paylarına benzetebilir. Katılma payı, yatırımcının fon portföyüne kaç adet payla ortak olduğunu gösterir.

Fon katılma payları nasıl alınıp satılır?

Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde (satılmasında), Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir.

Bununla beraber, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)’ta işlem gören Yatırım Fonları yatırımcının hesabının olduğu TEFAS’a üye banka ve aracı kurumların şubelerinden ve/veya internet/mobil uygulamaları ile ATM sistemleri kullanarak alınıp satılabilir.

Fon katılma payı fiyatları nerelerde ilan edilir?

Katılma payı birim pay fiyatı, her işgünü itibariyle payların alınıp satıldığı adreslerde ve TEFAS’ta Kurucu tarafından ilan edilir. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından sunulan Fon Bilgilendirme Platformu’nda da, fonlara ilişkin birçok veri ve istatistik, yatırımcıların erişimine açıktır. Bunlara ilave olarak bazı fon kurucularının internet/mobil uygulamalarında fonların günlük fiyatlarını ilan edilmektedir.

Fon katılma payı fiyatları nasıl hesaplanır?

Fona iştiraki sağlayan katılma payının fiyatı kurucu tarafından her işgünü hesaplanır. İzleyen gün yapılan katılma payı alış ve satışlarında bu fiyat kullanılır.

Para piyasası fonları ile kısa vadeli borçlanma araçları fonları dışındaki fonlarda fiyatlama ilkesi olarak "ileri fiyatlama" yöntemi uygulanmaktadır.

Fiyat değerleme gününde portföyde bulunan varlıkların işlem gördükleri, alınıp satıldıkları borsalarda oluşan fiyatları dikkate alınarak fon portföy değeri hesaplanır ve fon portföy değerine fonun alacakları eklenmek ve borçları düşülmek suretiyle fonun toplam değeri belirlenir. Fon toplam değeri, değerleme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünür ve bu suretiyle birim katılma payı fiyatına ulaşılır.

Mobil Uygulama

Tüm Fon işlemleri cebinde!
N Kolay Mobil ile tüm yatırım işlemlerini yapabilir, yatırımlarını izleyebilir, ne kadar kazandığını her an detaylı olarak görebilirsin.
N Kolay
 • Aktif Portföy'ün yönettiği Yatırım Fonları ile ilgili fon getirileri, risk değeri, eşik değeri, alım satım yerleri, işlem saatleri, aylık fon bülteni, fon analizi, yasal dokümanlar vb. gibi tüm detay bilgilere buradan erişebilirsin.
 • Detaylar ve diğer ürün veya hizmetlerle ilgili bilgi almak için Aktif Portföy'e info@aktifportfoy.com.tr e-posta adresinden veya 0 212 376 32 00 numaralı telefondan ulaşabilirsin.
 • Serbest fon statüsünde olan Fon, ilgili tebliğ doğrultusunda sadece nitelikli yatırımcılara satılmaktadır.