Sosyal Girişimcilik Nedir?

İçerikler

Finans & Girişimcilik

Sosyal Girişimcilik Nedir, Nasıl Uygulanır?


Girişimcilik denildiğinde bir iş fikrinin geliştirilmesi ve bu işten kazanç sağlamak için hizmetin veya ürünün pazarlanması akla gelir. Peki, sosyal girişimcilik nedir? Aklımıza ilk gelen girişimcilik yaklaşımından farkları neler? Bu soruları merak ediyorsan son yıllarda daha çok karşılaştığımız ve aslında geleceğin iş modeli olarak görülen sosyal girişimciliği tüm detayları ile ele almaya başlayalım.

Sosyal Girişimcilik Kavramı Nedir?

Sosyal girişimcilik, aslında “sosyal” ve “girişimcilik” olarak iki ayrı terimi barındıran bir kavramdır. Her iki terimin anlamlarından beslense de sosyal girişimcilikte, klasik girişimcilik anlayışındaki kazanç amacı yoktur. Sosyal girişimler, toplumsal problemlere karşı girişimcilik fikirleri üretmeyi ve problemlere çözüm sunmayı amaçlar. Sosyal girişimciler, bu yaklaşım doğrultusunda kazanç sağlama amacı ile değil, toplumsal sorunları çözme odaklı projeler üretir.

Sosyal Girişimcilik Kavramı Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Sosyal girişimcilik, girişimci faaliyetler kapsamında yeni iş fikirlerinin sosyal değer yaratma amacıyla kullanılması gerekliliği üzerine ortaya çıkan bir kavramdır. Klasik girişimcilik faaliyetlerinde yenilikçi fikirler üretilir ve bu iş fikirleri ile ekonomik kalkınmaya katkı sağlanır. Ancak sonraki yıllarda, yalnızca kazanç elde etmek için yeni fikirler üretilmesine karşı alternatif yaklaşımlar kendini gösterir.

20. yüzyıldan günümüze kadar gelen sosyal girişimcilik kavramını geliştiren Joseph Schumpeter, girişim faaliyetlerin toplumsal sorunlara da çözüm üretmesi gerektiğini ileri sürer ve buna bağlı olarak sosyal girişimcilik fikrini ortaya atar.

Girişimciler, başkalarının göremediği fırsatları görebilen ve yeni pazarların açılmasına katkı sağlayan kişilerdir. Girişimcilerin bu yenilikçi yaklaşımının sosyal değer yaratmak ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm üretmek için değerlendirilmesi ile sosyal girişimcilik faaliyetleri ortaya çıkar. Sosyal girişimciler, toplumsal sorunlar konusunda farkındalık yaratmaya ve bu problemlere çözüm üretmek için projeler oluşturmaya odaklanır.